KRÚŽKY

Názov krúžku

Meno učiteľa

Termín krúžku

Anglický jazyk Mgr. Fraňová  Štvrtok 13.30 - 15.30
Florbal Mgr. Valláš Štvrtok 15.00 - 17.00
Futbal 3.-4.ročník PaedDr. Kuželík Štvrtok 15.00-17.00
Fyzikálny krúžok PaedDr. Bednárová Utorok 13.30 - 14.30,
Streda 13.30 - 14.30 
Geografický krúžok PaedDr. Predinská Streda 6.40 - 7.40,
13.30- 14.30
Chemicko-biologický PaedDr. Jančová Pondelokj 13.30 - 15.30
Krúžok tvorivosti Mgr. Macová Streda 13.30 -15.30
Logikou k výsledku Mgr. Opetová Streda 13.30 - 15.30
Logopedický krúžok Mgr. Atalovičová Pondelok 12.30 - 14.30
Ľahká atletika Mgr.Kvasňovská Pondelok 13.30 - 15.30
Matematický krúžok Mgr. Haššanová Utorok 12.40 - 13.40,
Streda 13.30 - 14.30
Medzi.nár.projekty Mgr. Luptáková Štvrtok 13.00 - 15.00
Monitor 2014 Mgr. Malíková Utorok, Štvrtok 6.40 - 7.40
Monitor 9.B Mgr. Kvasňovská Štvrtok 13.30 - 15.30
Počítačová grafika Mghr. Ivanovská Pondelok 13.30 - 15.30
Posilňovanie Mgr. Šujanová Pondelok, Piatok
13.30 - 14.30
Redakčný krúžok Mgr. Tuková Streda 12.30 - 14.30
Rozvoj poč.zruč. I. Mgr. Pelikánová Pondelok 13.30 - 15.30
Rozvoj poč.zruč. II. Mgr.Pelikánová Utorok 13.30 - 15.30
Slov. a mat. hrou Mgr. Jarábek Utorok, Štvrtok
11.40 - 12.40
Slovenčina hrou 3.C PaedDr. Brezinská Štvrtok 11.45 - 13.45
Slovenčina hrou 4.A PaedDr. Hunová Piatok 12.30 - 14.30
Stolný tenis Mgr. Valláš Utorok, Piatok 6.50 - 7.50
Športový krúžok 1.-2. PaedDr. Kuželík Utorok 13.30 - 15.30
Športový krúžok 3.-4. PaedDr.Kuželík Streda 13.30 - 15.30
Tvorivá slovenčina Mgr. Macová Utorok 13.30 - 14.30,
Štvrtok 6.50 - 7.50
Volejbal-začiatočníci Mgr. Riecky Streda 15.00 - 17.00
Volejbal-pokročilí Mgr .Riecky Piatok 16.30 - 18.30
Zručnosti a nápady Mgr. Holendová Pondelok 13.30 - 15.30