OKTÓBER

Obrázok vytvoril Ondrík na krúžku počítačovej grafiky.

18.10. TURNAJ VO VYBÍJANEJ

V RÁMCI AKCIE BOJA PROTI OBEZITE

 1.miesto 4.A

 2. miesto 3.A

 3. miesto 4.B

FUTBALOVÝ  ÚSPECH

Dňa 8.10.2013  sa chalani z našej triedy - Paťko, Marek a Adamko, zúčastnili futbalového turnaja "O pohár prednostu MSÚ Nové Mesto nad Váhom". Turnaj bol organizovaný pre hráčov základných škôl narodených po 1.1.2005. Chlapci ukázali svoju futbalovú kvalitu nadobudnutú  tréningami, ktoré majú ako domovský hráči AFC Považanu Nové Mesto nad Váhom a spolu s ostatnými spoluhráčmi po zásluhe získali prvý ročník tohto pohára.

EXKURZIA BRATISLAVA (F OTO)


 

SLOVENSKÝ JAZYK

Vymysleli sme príbeh na vybrané slová po B

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna obyčajná chalúpka, kde bývali dedko a babka. Chalúpka bola neďaleko bystrého potôčika. Babka bola bylinkárka a zbierala bylinky. Dedko sa staral o dobytok. Každý deň dedko pustil býka na pašu a očesal kobylu. Babka mala takú obyčaj, že každý týždeň chodila predávať bylinky do neďalekej dedinky Bystré. Chodila na trh preto, aby zarobila peniaze. Keby mali  veľa peňazí, mohli by si kúpiť bytBystrici. Zatiaľ si želali iba jedno – chceli byť ešte dlho zdraví.
INTERAKTÍVNE CVIČENIE K NÁŠMU PRÍBEHU

 

Za našu básničku sme vyhrali sladkú odmenu.


   Maťkov gaštanový vtáčik


  Ivankine gaštanové postavičky


  Gaštanové bábky od Simonky

NÁMORNÍCI SKÚMAJÚ VODU

 
Už vieme ako to v prírode chodí, a prečo to voláme kolobeh vody.

Skupinová práca: PRÍRODOVEDA+ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

ANGLICKÝ JAZYK + INFORMATICKÁ VÝCHOVA

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA


                                          NOVEMBER