UČÍM SA   

MATEMATIKA
SČÍTANIE  DO 100 S PRECHODOM
PÍSOMNÉ POČÍTANIE - zapisuj ceruzkou, potom klikni na výsledok
PÍSOMNÉ ODČÍTANIE
PÍSOMNÉ SČITOVANIE
 ODČÍTANIE DO 100 S PRECHODOM
NÁSOBILKA DO 20
NÁZORNÉ NÁSOBENIE
NÁSOBILKA - test
PEXESOVÁ NÁSOBILKA
NÁSOBILKA - strielačky
NÁSOBILKA - stromy
NÁSOBILKA  2
NÁSOBILKA 0 a 1
NÁSOBILKA 3
NÁSOBILKA 4
NÁSOBILKA 10 - duchovia
KAM PATRÍ VÝSLEDOK NÁSOBENIA
NÁSOBENIE - rybačka
FAREBNÁ NÁSOBILKA
UTVOR PRÍKLAD NA NÁSOBENIE

 

PRÍRODOVEDA
OBEH VODY V PRÍRODE -  animácia
AKO Z KANÁLOVEJ VODY VZNIKNE ČISTÁ  - video                                                               
AKO SA K NÁM DOSTANE VODA, KTORÚ PIJEME - video
PUZZLE - obeh vody v prírode
SKUPENSTVÁ VODY - zmeň teplotu červeným alebo modrým tlačidlom. (ČERVENÁ= pridávaš teplotu, MODRÁ = studená, uberáš teplotu)

 

SLOVENSKÝ JAZYK
ZORAĎ  SLOVÁ  PODĽA  ABECEDY  
ZORAĎ  SLOVÁ  PODĽA  ABECEDY
ZORAĎ SLOVÁ  PODĽA  ABECEDY
VYBRANÉ SLOVÁ PO B - INTERAKTÍVNE CVIČENIE K NÁŠMU PRÍBEHU
                                            -  KARTIČKY 1
                                            - KARTIČKY 2 
PRECVIČUJ VYBRANÉ SLOVÁ PO B (2)
 - SPOJ PRÍBUZNÉ SLOVÁ)

ANGLICkÝ JAZYK
 

UNIT 2 - osemsmerovka    
(Ulož si súbor a  otvor ho v skicári, alebo ho vytlač)
SLOVNÁ ZÁSOBA UNIT2

   SLOVNÁ ZÁSOBA UNIT3