ROZVRH HODÍN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
P. ANJ ETV
NBV
MAT SJ VYV  
U. MAT SJ ŠPO HUV ČIT  
S. TEV INV MAT ANJ ČIT  
Š. SJ MA ANJ VLA ČIT NBV
evanj.
P. MAT SJ PDA SLOH TEV  

Vyučovanie začína 7.55 hod.
4. hodina končí 11.35 hod.
5. hodina končí 12.30 hod.
6. Hodina končí 13.20 hod.

KTO NÁS UČÍ:

SJL, MAT, VYV, PDA - Mgr. Ľubica Ivanovská
ANJ - Mgr. Eva Pelikánová /
Mgr. Ľubica Ivanovská
ETV  Mgr. Marta Mareková / PaedDr. Alica Brezinská
ŠPORTOVÁ. v. , TEV - PaedDr. Tomáš Kuželík
HUV - Mgr. Peter Jarábek
INV - Mgr. Daniela Luptáková / Mgr. Ľubica  Ivanovská
VLA -  Mgr. Veronika Fraňová