UČÍME SA V NOVEMBRI

SLOVENSKÝ JAZYK

VYBRANÉ SLOVÁ PO P

DOPLŇOVAČKA  1 ( DIKTÁT)

DOPLŇOVAČKA 3 (DIKTÁT) 

DOPLŇOVAČKA 4 (DIKTÁT) 

DOPLŇOVAČKA 4

Klikaj na nesprávne napísané slová a oprav ich

VIDEO - učíme sa vybrané slová po m

Na tejto stránke sa môžeš preskúšať z matematiky  aj zo slovenského jazyka.
ONLINE TESTY

VYBRANÉ SLOVÁ PO M

VYBRANÉ SLOVÁ PO  M  

VYBRANÉ SLOVÁ PO  M  

VYBRANÉ SLOVÁ PO M - naše video

VYBRANÉ SLOVÁ PO M  - doplňovačky, ktoré ti môže mama nadiktovať ako diktát.
DOPLŇOVAČKA 1 
DOPLŇOVAČKA 2 
DOPLŇOVAČKA 3 

Pexeso na vybrané slová po p nakreslili: ONDREJKO, PAŤKO, JAKUBKO, SAMKO M, MAREK a ADAMKO.
Môžete si ho zahrať kliknutím na obrázok.

 

MATEMATIKA

NÁSOBILKA DO 30 - VYSKÚŠAJ SA

SLOVNÉ ÚLOHY NA NÁSOBENIE DO 30

VESMÍRNA NÁSOBILKA

TRÉNUJ   DELENIE

MERAJ V cm

JEDNOTKY DĹŽKY  cm + mm - usporiadanie   

 PREMENA JEDNOTIEK  cm + mm - spájačky 
 

VIDEO - násobilka 4

PRÍRODOVEDA

KVÍZ O VODE  
 

ANGLICKÝ JAZYK

CLOTHES  - slovník, priraďovačky...
 

CLOTHES - OBLEČENIESLOVNÁ ZÁSOBA UNIT3   

SCHOOL - slovíčka
Zopakuj si a nauč sa nové ak chceš

CLASSROOM - slovíčka - otestuj sa
PEXESO
SKLADAJ SLOVÁ
TEST

 

Kedy používame There is / There are

NAUČ SA
ZAHRAJ SA daj PRACTICE, klikaj na čísla a dopĺňaj is alebo are


Where is....?   Kde je......?