Anketa

Boli by ste za školské uniformy?

Celkový počet hlasov: 25

RODIČOM

ZOŠITY DO 4. ROČNÍKA

Zošity:             č. 523  (tých budeme potrebovať najviac)

                        veľký čistý zošit na geometru (môžte pokračovať v zošite z trietieho ročníka)

                        notový zošit                              

                        na matematiku môžte pre lepšiu prehľadnosť používať zošit s veľkými štvorčekmi

                        na informatickú výchovu môžte pokračovať v zošite z tretieho ročníka

Ďalšie pomôcky:

                        trojuholník s ryskou

                        pravítko 30 cm                         

                        kružidlo

                        ceruzky             

                        pero so zelenou tuhou

                        pero s modrou tuhou

                        farbičky

                        nožnice

                       obaly na zošity a učebnice

                       úbor na TV                         

                        toaletný papier                          

                        hygienické vreckovky              

                        euroobaly
                    

                        Pomôcky na výtvarnú výchovu netreba kupovať.

Pracovné listy z matematiky na vytlačenie:

PL1 - písomné sčítanie

PL2 - odčítanie spamäti

 PL3  - písomné odč ítanie

PL4 - písomné odčítanie 2

Pustite deti na internet bez obáv - Pravidlá používania internetu

ČÍTANIE S POROZUMENÍM

Čo je to vlastne čitateľská gramotnosť? Jej definície sa vyvíjajú a m enia. Dôležité je vedieť, že tento pojem neznamená len schopnosť prečítať slová, vety a texty, ale aj schopnosť pochopiť ich a dokázať s obsahom pracovať ďalej. Nejte teda o rýchlosť ani plynulosť čítania, ale o porozumenie a používanie písaných textov.

ZNÁMKA DIKTÁT ODPIS   PREPIS PREVIERKA
1  0 - 1 chyba  1 chyba  10 - 90 %
2  2 - 4 chyby  2 chyby  89 - 70 %
3  5 - 7 chýb  3 chyby  69 - 50 %
4  8 - 10 chýb  4 chyby  49 - 30 %
5 11 a viac   5 chýb  29 - 0 %

Tu si môžete pozrieť písomné práce, ktoré sme písali:

ŠTVRŤROČNÁ PÍSOMNÁ PRÁCA ZO SJL

POLROČNÁ PÍSOMNÁ PRÁCA ZO SJL

 

POLROČNÁ PÍSOMNÁ PRÁCA Z MAT

  T R IŠTVRTEROČNÁ PÍSOMNÁ PRÁCA Z MAT

TRIŠTVRTEROČNÁ PÍSOMNÁ PRÁCA ZO SJL