UCITEL

masky karneval

http://www.tanika.sk/listy/

 

 

 

ANJ čas

PL - vybrané slová omaľovanky

Vybrané slová po b - vyvodenie

http://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=pravopis

Matematika - pracovné listy

do 1 000

PL 1

ľudské telo - video

jednotky desiatky stovky ti sícky

tvorba PL

váha http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/meas uringScales_1_8.swf

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/aliencookbook.shtml

http://www.ictgames.com/weight.html   Váženie

váhy http://www.crickweb.co.uk/assets/activities/simplescales.swf

 

http://www.crickweb.co.uk/assets/activities/simplescales2.swf

vážime v gramoch http://www.ictgames.com/mostlyPostie.html

objem  http://pbskids.org/cyberchase/math-games/can-you-fill-it/

hry - meranie objemu hmotnosti

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/weigh/free.htm

interaktívny teplomer

 El obvod - vianočný stromček

vodivosť - video

Vyrob vločky 

cm -mm -demonštrácia

cm -mm precvičovanie

http://www.teachingmeasures.co.uk/length/dragdist/worksheets/WSruler15cm.html

rozdiel v mm http://www.teachingmeasures.co.uk/length/decidethedistance/makead1DIVS.html 

kilogram - gram demonštrácia

objem - demontrácia PL

Rôzne matematické hry

http://www.primarygames.co.uk/

 

stroj na násobilkové príklady

http://www.teachingtables.co.uk/bingo/caller/caller.html

 

násobilka hry

 http://www.teachingtables.co.uk/

 

hodiny

http://www.teachingtime.co.uk/clock/clockres.html

 

precvičovanie hodín

http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html

 

teplomer

http://www.tlfe.org.uk/interactive/numeracy/thermometer.swf

 

DEMONŠTRÁCIA

 

magnet

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Magnetism/Graphics/Flash/Mag_behave2.swf

 

zober nožnice a roztrihni magnet na polovicu – pozoruj čo sa deje s pólmi magnetu

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Magnetism/Graphics/Flash/Mag_behave.swf

 

rovnaké poĺy magnetu

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Magnetism/Graphics/Flash/Two_ends_part3.swf

 

opačné póly magnetu

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Magnetism/Graphics/Flash/Two_ends_part2.swf

 

obeh vody

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=watercycle

 

rastlina časti tela podmienky života

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=plantlabelmx

 

triedenie materiálov

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=materials2d

 

prírodniny ľudské výtvory

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=materials2d

 

časti tela na anglinu

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=bodypart

 

angličtina s karkulkou

 

http://www.aktivnistudium.cz/cervena-karkulka/

 

násobenie hry

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm

 

logické hry

http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat10.htm

 

Sčitovanie do 1000 video

http://www.mathinenglish.com/videoview.php?stid=40025&id=63

PL do 1000

http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=534&stid=40070

 

dopočítaj do 10

http://www.mathinenglish.com/mathlines.php